+40 269 501 900
Autentificare
+40 269 501 900

Legea aplicabilă - Jurisdicția

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre GLS Romania si Utilizatori  se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul GLS.