+40 269 501 900
Autentificare
+40 269 501 900

RGDP - Protecţia datelor

1.Identitatea și datele de contact ale Operatorului / Responsabilului cu Protecția Datelor

Următoarele informații sunt valabile pentru GLS Romania, responsabilă de colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în GLS Romania (Operator):

GLS General Logistics Systems Romania SRL

Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parc Industrial Șelimbăr

557260, Șelimbăr, jud. Sibiu

Nr. telefon: 0269-501.900

Fax: 0269-501.950

E-mail: info@gls-romania.ro  

(în continuare GLS Romania)

 

Dacă doriți să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor, vă rugăm să folosiți adresa de e-mail dataprotection@gls-romania.ro. Dacă doriți să ne contactați printr-un e-mail necriptat, vă rugăm să rețineți că confidențialitatea informațiilor transmise nu poate fi garantată. E-mailurile necriptate pot fi citite de terți neautorizați.

De asemenea, puteți contacta GLS prin trimiterea unei scrisori către Responsabilul cu Protecția Datelor al GLS Romania.

Responsabil cu Protecția Datelor al GLS Romania,

GLS General Logistics Systems Romania SRL

Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parc Industrial Șelimbăr

557260, Șelimbăr, jud. Sibiu

 

2.Informații generale

 1. Date personale

Datele cu caracter personal includ detalii privind circumstanțele personale sau faptice ale unui individ anume sau determinabil. Aceasta include, de exemplu, informații cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Informațiile care nu pot fi legate de un individ anume sau determinabil – cum ar fi date statistice – nu sunt considerate date cu caracter personal.

 1. Legea aplicabilă privind protecția datelor și angajamentul față de secretul datelor

Toate entitățile GLS situate în țările UE se supun reglementărilor din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGDP) și altor legi naționale relevante privind protecția datelor.

GLS Romania oferă servicii poștale pentru public sau contribuie la prestarea acestor servicii și este obligată să respecte reglementările privind secretul poștei. Toți angajații GLS Romania s-au angajat, prin semnătură, să adere la secretul datelor și secretul poștei.

 1. Securitatea informațiilor

Prin intermediul unor măsuri de securitate tehnice și organizaționale, companiile GLS fac tot posibilul pentru a proteja datele personale împotriva pierderilor sau abuzurilor. Datele personale sunt prelucrate numai în sisteme care sunt protejate prin măsuri de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Politicile de securitate IT GLS. GLS va modifica măsurile de securitate și de protecție a datelor oricât este necesar în funcție de progresele tehnologice.

 

3.Date privind expedierile și destinatarii

 1. Categorii de date, scopul prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic

Pentru realizarea serviciilor de coletărie și, prin urmare, îndeplinirea răspunderii față de clienții săi (expeditorii)[1], incluzând în mod particular livrarea coletului, plata serviciilor, gestionarea reclamațiilor, GLS Romania are nevoie de:

 • În cazul persoanelor fizice:
  • datele expeditorului: numele, informațiile adresei, numărul de telefon, e-mailul, informațiile de plată – codul numeric personal și contul IBAN. Aceste informații sunt solicitate în vederea emiterii facturii și trimiterii etichetei prin e-mail.
  • datele destinatarului: numele, informațiile adresei, numărul de telefon și adresa de e-mail. Aceste informații sunt solicitate în vederea prestării serviciilor de către GLS Romania.

 

 • În cazul persoanelor juridice:
  • datele expeditorului: numele, informațiile adresei, numărul de telefon, e-mailul, informațiile de plată – numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și contul IBAN. Aceste informații sunt solicitate în vederea emiterii facturii și trimiterii etichetei prin e-mail.

Datele destinate transferului către companiile GLS, precum și documentația de interfață (scanarea coletelor în locații diferite) și dovada livrării (POD[2]) pot fi prelucrate și înregistrate de diverse filiale GLS. GLS folosește date personale cu privire la expediere și la destinatari numai pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale. Orice utilizare ulterioară nu este permisă.

 1. Responsabilitatea

Respectarea reglementărilor legale aplicabile privind protecția datelor este o obligație de bază a fiecărei companii GLS. Transferul datelor de către un expeditor către o companie GLS nu implică prelucrarea datelor în numele altora.

Companiile GLS primesc numărul de telefon și / sau adresa de e-mail de la expeditorul care a comandat serviciul. Expeditorul este de asemenea responsabil pentru colectarea corectă a acestor date și, în special, acordul destinatarului pentru transferul adresei sale de poștă electronică și / sau numărului de telefon către GLS.

Dacă aveți întrebări cu privire la această procedură, vă rugăm să contactați expeditorul. Puteți de asemenea să vă exprimați retragerea consimțământului față de GLS Romania. În acest caz, vă rugăm să folosiți detaliile de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor GLS Romania (detalii la punctul I.). Dacă doriți să ne contactați prin e-mail necriptat, vă rugăm să rețineți că confidențialitatea informațiilor transmise nu poate fi garantată. E-mailurile necriptate pot fi citite de terți neautorizați.

De asemenea, puteți contacta GLS trimițând o scrisoare scrisă Responsabilului cu Protecția Datelor GLS Romania (detalii la punctul I.)

 1. Partajarea datelor și destinatarii

În general, numai expeditorul și destinatarul coletului au dreptul să primească informații despre colet. GLS furnizează informații despre colete către terțe persoane (de exemplu, autorităților guvernamentale) numai pe baza reglementărilor legale.

Companiile GLS nu vor vinde sau închiria date cu caracter personal terțelor persoane. Cu toate acestea, există anumite circumstanțe în care GLS poate să împărtășească datele dumneavoastră personale fără notificare suplimentară. Părțile care vă pot primi datele includ:

 • Filialele și contractorii GLS din alte țări ale UE sau din afara UE în scopul livrării coletelor de la expeditor la destinatar[3].

 

 • Terțe părți afiliate sau neafiliate care sunt contractate să furnizeze servicii pentru sau în numele GLS (persoană împuternicită de operator), în special furnizorii de servicii IT, GLS Romania a încheiat contracte adecvate de protecție a datelor cu aceste părți.

 

 • Alte persoane sau organizații, conform legii sau reglementărilor aplicabile.

 

 • Personalul și agențiile din domeniul aplicării legii în scopul respectării cerințelor de securitate națională sau ca parte a unui proces legal pentru protejarea proprietății noastre sau pentru promovarea unei investigații privind încălcarea regulilor și politicilor GLS, acces neautorizat sau folosirea echipamentelor GLS sau orice altă activitate ilegală.
 1. Reținerea și ștergerea

GLS Romania prelucrează date cu caracter personal atâta timp cât sunt necesare pentru scopul pentru care le folosim. Vom determina cât de mult să păstrăm datele pe baza următoarelor cerințe:

 

 • Cerințe operaționale: cum ar fi perioada de timp necesară pentru furnizarea serviciilor.
 • Cerințe legale: cum ar fi cazul în care GLS Romania trebuie să păstreze înregistrările pentru o anumită perioadă de timp pentru a se conforma legii.

 

Datele arhivate sunt înregistrate pe un mediu de stocare accesibil numai personalului autorizat. După expirarea termenului legal de stocare, datele sunt șterse.

 

4.Drepturile persoanelor vizate, retragerea consimțământului, exercitarea drepturilor dumneavoastră, reclamații la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 1. Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul să:

 • fiți informat și să dețineți acces la datele dumneavoastră personale prelucrate (Dreptul de a fi informat și dreptul de acces conform articolului 15, RGDP);
 • obțineți corecția datelor personale inexacte (Dreptul la rectificare conform articolului 16, RGDP);
 • obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale (Dreptul la ștergerea datelor – „Dreptul de a fi uitat” – conform articolului 17, RGDP)
 • restricționați prelucrarea (Dreptul la restricționarea prelucrării conform articolului 18, RGDP)
 • primiți datele dumneavoastra personale furnizate (Dreptul la portabilitatea datelor conform articolului 20, RGDP)
 • obiectați la prelucrarea datelor din motive legate de situația dumneavoastră particulară, bazată pe interese legitime sau pe îndeplinirea unei sarcini de interes public (Dreptul la opoziție conform articolului 21, RGDP)

cu condiția îndeplinirii cerințelor legale necesare.

 1. Retragerea consimțământului

În cazul în care consimțământul dumneavoastră a fost solicitat pentru prelucrarea datelor personale, vă rugăm să fiți informat că aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment în viitor, fără a afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 1. Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Dacă doriți să exercitați drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată sau să retrageți un consimțământ explicit oferit, vă rugăm să trimiteți un mesaj Resonsabilului cu Protecție a Datelor al GLS Romania (detalii la punctul I.), explicând ce drept doriți să exercitați, astfel încât GLS Romania să ia măsurile suplimentare necesare pentru a vă respecta drepturile.

Dacă doriți să ne contactați prin e-mail necriptat, vă rugăm să rețineți că confidențialitatea informațiilor transmise nu poate fi garantată. E-mailurile necriptate pot fi citite de terți neautorizați. De asemenea, puteți contacta GLS trimițând o scrisoare scrisă Responsabilului cu Protecția Datelor de la GLS Romania (detalii la punctul I.).

Rețineți că am putea solicita o dovadă a identificării dumneavoastră pentru a vă proteja informațiile împotriva accesului neautorizat.

4. Dreptul de a depune o reclamație

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecție a datelor din țara dumneavoastră dacă considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate (http://www.dataprotection.ro / B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 București, România).

 

5.Actualizări ale acestor informații privind protecția datelor

GLS Romania poate, la propria discreție, să actualizeze aceste informații prin publicarea informațiilor modificate pe acest site.

Aceste informații au fost actualizate ultima dată la 25 Mai 2018

 

 

[1] Conform Art. 6, paragraf 1, lit. (b), RGDP

[2] POD (Proof-Of-Delivery) = dovada livrării

[3] Conform Art. 6, paragraf 1, lit. (b), respectiv lit. (c), RGDP