+40 269 501 900
Autentificare
+40 269 501 900

Termeni și Condiții Generale

1.OBIECTIVUL ŞI ACCEPTAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

Accesul dumneavoastră şi utilizarea website-ului nostru sunt supuse legislaţiei române.

Prin plasarea unei comenzi se încheie un contract individual care este supus regulilor stabilite şi publicate de GLS în Condiţiile Generale privind furnizarea serviciilor poştale precum şi în celălalte prevederi ce stabilesc termenii de utilizare a pachetomatului. Va rugăm să le citiţi cu atenţie. Dacă nu sunteţi de acord cu acestea, vă rugăm să nu utilizaţi website-ul nostru. Dacă veţi continua utilizarea, vom considera că aţi acceptat toate condiţiile publicate şi sunteţi de acord să le respectaţi în versiunea publicată pe website la momentul vizitei dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul de a modifica Condiţiile Generale privind furnizarea serviciilor poştale, precum şi ceilalţi termeni de utilizare prin postare pe website, fără nicio altă notificare. Vă rugăm să le recitiţi periodic.

 

2.CONDIŢII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POŞTALE

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L, cu sediul social în Sibiu, Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parc Industrial Șelimbăr, 557260, Șelimbăr, jud. Sibiu, oferă servicii poştale în următoarele condiţii:

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L se obligă să nu refuze preluarea trimiterilor în cazul în care expeditorul respectă Condiţiile Generale privind furnizarea Serviciilor Poştale care fac obiectul ofertei publice lansate de către GLS General Logistics Systems Romania, care se adresează atât sectorului business, cât şi persoanelor fizice.

Prezentele Condiţii Generale privind furnizarea Serviciilor Poştale stabilesc obligaţiile asumate de către GLS General Logistics Systems Romania şi toate condiţiile ce sunt necesare a fi indeplinite de către beneficiar (expeditor) pentru ca GLS General Logistics Systems Romania să poată efectua livrarea trimiterii poştale în mod corespunzător din punct de vedere calitativ.

Aceste Condiţii sunt valabile în cazul activităţilor firmei GLS General Logistics Systems Romania din domeniul poştal, în primul rand pentru efectuarea activităţilor de furnizare a serviciilor poştale având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale, pentru preluarea trimiterilor poştale, pentru încărcarea şi descărcarea acestora, manipularea, transbordarea lor, pentru depozitarea provizorie din cauza imposibilităţii de livrare a acestora.

Inţelesul termenilor

Expeditorul trimiterilor poştale - partenerul contractual al GLS, persoană juridică şi respectiv, persoană fizică;

GLS GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L

Destinatar - persoană careia ii este adresată trimiterea poştală;

IOD - informatie electronică sau verbală despre stadiul livrării trimiterii poştale;

Rollkarte - foaie de transport utilizată de GLS, emisă în conformitate cu numărul trimiterilor poştale, prin care destinatarul confirmă preluarea fiecărei trimiterii poştale;

POD - actul doveditor al livrării trimiterii poştale/extrasul foii de transport semnate, in copie.

Condiţii de acceptare a trimiterilor poştale

Expeditorul trebuie sa-si protejeze in mod corespunzator bunurile ce fac obiectul trimiterii postale astfel incat acestea sa fie ferite de deteriorare, distrugere si sa nu poata pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte trimiteri postale pe toata durata prestarii serviciului. Ambalajul folosit de catre expeditor se considera adecvat in cazul in care se apreciaza ca protejeaza trimiterea postala la presiune, soc, etanseitate, etc. de la depunerea ei la punctul de acces/preluarea trimiterii postale pana la livrarea ei catre destinatar in conditii normale de colectare, sortare,transport si livrare.

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L    accepta trimiterile postale prezentate de catre expeditor/integrator, ambalate corespunzator, cu un invelis exterior opac care sa nu permita vizualizarea continutului, si care au inscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume si prenume / denumirea - in cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completa de livrare, exceptand trimiterile postale care fac obiectul serviciului Ramburs, situatie in care vor trebui inscrise si datele de identificare ale expeditorului).

Responsabilitatea ambalarii trimiterilor postale, precum si a inscrierii datelor pe trimiterea postala revine expeditorului/integratorului.

Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor/integrator, utilizand ca umplutura talas, polistiren antisoc sau alt material care atenueaza socul mecanic, si sa aiba aplicata inscriptia „Fragil”. GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L    se obliga sa recunoasca si sa respecte inscriptiile/etichetele aplicate de expeditor/integrator si sa acorde o atentie speciala in manipularea si depozitarea trimiterilor postale in cauza.

- Se accepta numai trimiteri postale complet sigilate (depuse inchise);

- Trimiteri postale din care ies obiecte lungi sau ascutite nu sunt  acceptate;

- Ambalajele de tip cutii trebuie exploatate optim, dimensiunile si calitatea corespunzatoare a materialului, ambalajului, precum si umplerea spatiului interior fiind de natura a proteja bunurile;

- Bunurile fragile trebuie ambalate cu polistiren, sau alte materiale de captusire si de umplutura menite sa le protejeze; inscriptionarea Fragil atentioneaza, dar nu le protejeaza;

- Articolele de tehnica telecomunicatiilor(IT) care urmeaza sa fie reparate vor fi predate in ambalajul original, complet, cu completarea corespunzatoare de umplutura de protectie;

- Sticlele, flacoanele introduse in trimiterea postala trebuie protejate unele de celelalte,cat si in partea de jos si de sus prin straturi protectoare de materiale protectoare sau umplutura.

- Bunurile cu forme speciale care se ambaleaza greu trebuie protejate si cu umplutura de ambalare suplimentare;

- Ambalajele tip cutie de carton trebuie sigilata pe fiecare parte cu banda de lipit cu logo-ul firmei, daca exista aceasta posibilitate; Nu se pot prelua cutii gata legate cu banda(deoarece ambalajul se poate destrama si doar trimiterea postala identificata prin eticheta va putea ajunge la destinatie), decat daca sunt foarte bine legate intre ele/ inchegate si nu depasesc dimensiunile maxime admise.

- Plicul continand adresa, eticheta, foaia de trimitere postala,respectiv autocolantele prin care sunt identificate serviciile suplimentare trebuie lipite pe suprafata cea mai mare a trimiterii postale, langa eticheta GLS cu cod de bare.

- In cazul mai multor trimiteri postale ce trebuie livrate la aceeasi adresa, autocolantele prin care sunt identificate serviciile suplimentare trebuie lipite pe fiecare trimitere postala.

- In cazul serviciului Ramburs, suma de incasat trebuie indicata pe lista ramburs sau cu ajutorul datelor trimise pe cale electronica si pe trimiterea postala, prin utilizarea autocolantului sistematizat de catre GLS(in cazul mai multor trimiteri postale, autocolantul ramburs trebuie lipit pe fiecare trimitere postala, iar suma de incasat va fi indicata corespunzator valorii fiecarui bun ce face obiectul trimiteri postale). In cazul informatiilor gresite ori incomplete GLS va depune toate eforturile pentru clarificarea situatiei.

In cazul expeditorilor persoane fizice suma ramburs trebuie indicata pe ambalajul trimiterii postale ori pe eticheta aplicata pe acesta. Totodata trebuie indicat contul bancar al expeditorului, pentru virarea rambursului incasat.

- Nu sunt acceptate bunuri avand continut periculos nici chiar cu inscriptionare exterioara.

Sunt excluse de la preluare urmatoarele trimiteri postale:

- trimiterile  ambalate necorespunzator,

- trimiterile postale legate cu banda,

- produsele alterabile, care pot fi contagioase, pot provoca greata,

- ramasitele umane,

- animale vii si plante,

- produse ambalate vrac, in pungi, in saci,

- bunuri cu valoare deosebita, cum sunt de exemplu banii, metalele pretioase documentele de valoare financiara, taloanele castigatoare extrase si cele similare, perle, bijuterii, pietre pretioase,

- obiecte de arta, obiecte cu valoare personala,

- bunuri sensibile la temperatura,

- munitie, arme de foc, explozibile si similare,

- trimiteri postale adresate catre casuta postala a destinatarului,

- trimiteri postale internationale avand ca obiect produse de redeventa, bauturi alcoolice, tutun;

- produse considerate periculoase conform ADR(Ordonanta despre transportarea pe drumuri publice de trimiteri postalelor periculoase),

- trimiterile postale (bunurile) a caror expediere este interzisa in conformitate cu toate sanctiunile aplicabile, de exemplu, din cauza continutului lor, destinatarului vizat sau tarii catre care sau din care urmeaza sa fie trimise; sanctiunile includ toate legile, regulamentele si ordinele care impun pedepse (inclusiv restrictii comerciale si sanctiuni economice) unor tari, persoane fizice sau juridice, incluzand, dar fara a se limita, la sanctiunile impuse de Organizatia Natiunilor Unite, Uniunea Europeana si de statele membre ale Uniunii Europene.

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L    nu accepta trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiteri postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate. De asemenea nu pot face obiectul trimiterilor postale bunurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si pe o portiune de parcurs (de exemplu, dar fara a se limita la acestea: substante explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau parti ale acestora, munitii, etc.).

Expeditorul/integratorul are obligatia de a nu introduce in reteaua postala, trimiteri postale al caror obiect este interzis prin dispozitiile legale.

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii postale

Se accepta trimiteri postale de cel mult 30 kg.

Circumferinta (circumferinta= 2x inaltime + 2x latime +1x lungime) nu poate fi mai mare de 3m, iar lungimea maxima aprobata a trimiterii postale este de 2m, inaltimea maxima de 0,6 m si latimea maxima de 0,8 m. Trimiterile postale de pana la 2 kg si lungimea maxima de 40 cm se vor numi Business SmallParcel, iar restul pana la 30 kg si lungimea maxima de 2 m se vor numi Business Parcel.

Fiecare dintre aceste trimiteri va primi eticheta cu codul de bare aferent.

GLS cantareste fiecare trimitere postala - conform contractului existent cu persoanele juridice - automat pe cantar in depozit sau in unitatea de sortare si inregistreaza datele de greutate asignate fiecarei trimiteri postale. Datele de greutate constituie automat datele de baza ale facturarii.

In cazul persoanelor fizice se va proceda la stabiliea marimii coletului (S, M, L XL), tarifele fiind stabilite in conformitate cu marimea trimiterii postale.

Termenul de pastrarea a trimiterilor postale

In cazul trimiterilor postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului, GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L   va pastra la dispozitie aceste trimiteri postale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. Dupa expirarea acestui termen trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului in proprietatea GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L   .

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L  are obligatia de a preda expeditorului trimiterea postala inregistrata ce nu a putut fi predata destinatarului in unul din urmatoarele cazuri:

-adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nici o constructie la care trimiterea postala sa poata fi predata,

-destinatarul sau persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala nu a fost gasit la adresa indicata iar termenul de pastrare a trimiterii postale la punctul de contact a expirat,

-destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala refuza primirea acesteia.

Confidentialitate

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L  asigura, prin masuri de organizare si masuri tehnice corespunzatoare, confidentialitatea trimiterilor postale ce intra in reteaua postala GLS.

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L    asigura secretul trimiterilor postale - retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

In cazul trimiterilor postale internationale se vor respecta, suplimentar, de catre ambele parti, dispozitiile legale incidente in domeniul vamal, precum si legislatia celorlalte state tranzitate de trimiterea postala si, respectiv, pe teritoriul carora se va colecta/livra trimiterea postala.

Obligatiile GLS General Logistics Systems Romania SRL

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L    efectueaza livrarea trimiterilor postale in cele mai bune conditii de siguranta, asigurandu-se in mod permanent ca trimiterea postala va ajunge la destinatar.De asemenea, GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L , protejeaza continutul trimiterilor postale prin urmatoarele actiuni:

a) nu are voie sa deschida trimiterile postale,

b) nu are voie sa divulge altora – cu exceptia expeditorului, a destinatarului, respectiv a organelor abilitate – datele aflate pe parcursul executarii serviciilor (postale),

c) nu poate inmana trimiterea – pentru a afla continutul acesteia – altora, cu exceptia expeditorului, destinatarului (respectiv, altei persoane autorizate) si a organelor abilitate,

d) nu poate divulga informatii despre executarea serviciilor altora - cu exceptia expeditorului, destinatarului (respectiv, altei persoane autorizate) si a organelor abilitate.

Obligatiile expeditorului

Expeditorul este obligat sa ambaleze fiecare trimitere postala dupa cerintele manipularii trimiterilor postale si sa le prevada cu etichete sistematizate GLS(puse la dispozitie de catre furnizor, cu titlu gratuit) si completate in intregime, respectiv sa le prevada cu documentele aferente dupa caz.

In cazul serviciului Ramburs, suma ce urmeaza a fi colectata de la destinatari persoane fizice va fi inscrisa pe ambalajul trimiterii postale sau pe eticheta aplicata pe trimiterea postala care face obiectul acestui serviciu.

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L  nu raspunde pentru eventualele greseli de completare.

Personalul GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L  poate sa refuze preluarea trimiterilor postale in mod evident necorespunzatoare conditiilor de acceptare stabilite.

Expeditorul va utiliza pentru identificarea trimiterilor postale urmatoarele dovezi:

- duplicatul etichetei trimiterii postale,

- mini-eticheta numarului de trimitere postala (autocolant, se desprinde de pe tichetul trimiterii postale in 2 exemplare),

- in cazul etichetei de trimitere postala realizate in sistem propriu, un fisier de date in format electronic, stabilit de comun acord intre GLS si persoanele juridice, in temeiul conventiei contractuale existente.

Expeditorul persoana juridicaeste obligat sa transfere la termen in contul GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L    contravaloarea  serviciului prestat.

In caz contrar GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L    este indreptatita sa perceapa penalizari de 0,1% pe zi de intarziere care in suma totala pot depasi valoarea facturii.

In cazul persoanelor fizice plata se va face anticipat prestarii serviciului prin virament bancar.

Persoanele juridice nerezidente nu pot efectua expedieri prin portalul www.trimitepachet.ro.

Serviciile oferite de GLS sunt urmatoarele:

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L furnizeaza serviciul Express, serviciu postal care presupune in mod cumulativ:

 • Predarea trimiterii postale la adresa destinatarului, personal catre acesta sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala;
 • Raspunderea pentru predarea cu intarziere a trimiterii postale;
 • Predarea rapida a trimiterii postale;
 • GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L    va marca toate trimiterile postale care fac obiectul acestui serviciu postal cu inscriptia “Express”;
 • In cazul in care clientul/expeditorul a optat pentru serviciul Express, se asigura identificarea individuala a trimiterii postale si pe baza acesteia, monitorizarea trimiterii postale in procesul tehnologic(serviciu trimitere coletarie rapid intern / colet expres);
 • Eliberarea de catre furnizor expeditorului a unui document care atesta data si ora depunerii trimiterii postale;
 • GLS nu presteaza serviciul Express in cadrul aceleiasi localitati;
 • Daca apar intarzieri din cauza prestatorului in cazul trimiterilor postale care fac obiectul serviciului Express –cu livrare garantata la termen - ca despagubire se va plati dublul taxei suplimentare a serviciului( diferenta fata de un serviciu postal standard);
 • Pentru serviciul Express preluarea trimiterilor postale se face de luni pana joi, de la ora 10 la ora 18.
 • Timpii de livrare pe care GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L    ii garanteaza pentru serviciul Express sunt: 24 ore intre resedinte de judet si intrajudetene, 36 ore in alte localitati, acest serviciu postal nefiind disponibil in cadrul aceleiasi localitati (colectare si livrare in aceeasi localitate);
 • In cazul trimiterilor postale internationale, timpul cat trimiterea postala se afla pe teritoriul
  Romaniei nu poate depasi limitele prevazute de prezentele conditii, aferente teritoriului national;
 • In cazul trimiterilor postale internationale, timpul cat trimiterea postala se afla in afara teritoriului Romaniei nu poate depasi timpul in care aceeasi trimitere postala s-ar afla in afara teritoriului Romaniei in cazul in care ar face obiectul serviciului postal standard prestat de furnizorii de serviciu universal;

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L    ofera caracteristica Pick&Ship (Ridicare si Expediere), repectiv, in dublu sens Pick &Return (Ridicare si Expediere inapoi), care faciliteaza miscarea produselor comerciale care fac obiectul trimiterilor postale catre consum, transportul produselor ce necesita reparatii, garantii, etc.

Cererile de ridicare a trimiterilor postale se realizeaza cu o zi inainte de preluarea acestora, pana la ora 18.

 • La ridicare nu se verifica documentele referitoare la trimiteri postale returnate; aceste documente nu sunt acceptate separat de colet, acestea trebuind atasate trimiterii postale in cauza ori introduse in acestea.
 • Daca se doreste expedierea de catre persoanele juridice a mai multor trimiteri postale decat cele trecute pe comanda, cele in plus nu vor putea fi preluate deoarece angajatul GLS are doar atatea etichete de trimiteri postale completate si identificabile cate se regasesc pe mandat;
 • Caracteristica care face obiectul serviciului postal se refera la termenul de livrare, trimiterile postale putand fi livrate la adresa destinatarului in urmatoarea zi lucratoare de la preluare, in timpul programului normal de lucru.

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L furnizeaza serviciul Ramburs, serviciu postal a carui particularitate consta in achitarea de catre destinatar expeditorului, prin intermediul retelei postale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale inregistrate.

 • Preluarea acestor trimiteri postale interne se face numai in conditiile in care expeditorul a indicat in mod corect si complet toate datele sale de identificare.
 • Moneda admisa in care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON.
 • Termenul de livrare a trimiterilor postale interne care face obiectul acestui serviciu este de 1 (una) zi lucratoare, iar termenul de returnare a contravalorii trimiterilor postale catre expeditor (sumele colectate de la destinatar) se efectueaza  in maximum 5 zile lucratoare de la livrare prin virament bancar.

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L furnizeaza serviciul de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect trimiteri postale in greutate de pana la 2 kg sau colete postale in greutate de pana la 10 kg, respectiv colete postale cu limita de greutate intre 10-20 kg expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia, precum si asigurare la valoare declarata aplicabila oricarui tip de trimitere postala –DeclaredValueInsurance (asigurare la valoare declarata). In cazul serviciilor de trimitere cu valoare declarata, valoarea maxima acceptata a valorii declarate este de 7000 RON. In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat valoarea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L ofera facilitatea PreAdvice Service  care consta in aceea ca destinatarul va primi o notificare prin SMS in dimineata livrarii trimiterii postale ce contine intervalul orar de livrare si numarul de telefon al curierului care va face livrearea.

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.Lconfera posibilitatea asocierii fiecarui tip de serviciu si a serviciului  DocumentReturn Service(Retur Documente) a carui particularitate consta in aceea ca documentatia speciala de livrare care insoteste trimiterea postala trebuie confirmata de catre destinatar si apoi returnata expeditorului in termen de 5 zile lucratoare de la livrarea trimiterii postale.

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L furnizeaza servicii postale avand ca obiect trimiteri postale internationale in tarile Uniunii Europene, precum si in Turcia, Norvegia si Elvetia, in colaborare cu sistemul GLS, avand ca obiect:

 • trimiterile postale expediate de catre membrii sistemului GLS cu destinatia Romania din relatiile de mai sus, precum si vamuirea conform dispozitiilor destinatarului si livrarea trimiterilor postale.
 • colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale efectuata de catre partenerii externi contractuali ai GLS, astfel incat trimiterea postala sa ramana permanent sub supravegherea GLS incepand cu preluarea pana la livrarea ei, iar informatiile legate de trimiterea postala si POD-ul care atesta si primirea trimiterii postale de catre destinatar pot fi cautate oricand (in termenul de prescriptie de sase luni de la data preluarii trimiterii postale). Termenul de prestare in cazul acestor trimiteri postale difera de la tara la tara, intre 2 si 8 zile lucratoare de la preluare (fara formalitatile vamale), necesarul de timp pentru efectuarea controlului vamal fiind diferit si depinzand de regulamentele locale, iar cheltuielile sunt suportate de catre clientul expeditor sau destinatar. In cazul in care destinatarul, avand o trimitere postala internationala, nu isi respecta obligatiile legate de plata a cheltuielilor de vamuire, aceste costuri vor fi suportate de clientul expeditor. In cazul schimbarii adresei destinatarului GLS isi asuma sarcina de a corecta adresa si de a livra la adresa corectata. Serviciul cuprinde si a doua incercare de livrare, dupa prima nereusita.

In cazul persoanelor juridice, se mai pot solicita servicii suplimentare contra cost in baza contractului in vigoare (vamuire, ramburs, preluare situatie in care termenul maxim de returnare a sumei de bani care face obiectul rambursului nu va depasi durata aferenta termenul de livrare a trimiterii postale in cauza, suma fiind returnata prin virament bancar, preluare si transport, preluare si returnare, retur documente, etc.). Pentru aceste servicii se va incheia o conventie separata. Serviciile postale pot prezenta si caracteristici suplimentare.

In cazul persoanelor fizice, serviciul Ramburs care are ca obiect trimiteri postale internationale nu este disponibil.

GLS Romania nu asigură serviciul de retur al coletelor expediate prin intermediul platformei www.trimitepachet.ro.

Livrarea trimiterilor postale

Pentru serviciile postale furnizate, exceptie facand serviciul Express si serviciile deja nominalizate,GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.Lasigura incercarea primei livrari la destinatari a unei trimiteri postale interne in cel mult 5 zile lucratoare de la data preluarii trimiterii postale. Insa, in cazul unei prime livrari nereusite, a doua incercare de livrare este parte a serviciului de baza, facilitate aplicabila tuturor servicilor postale prestate de GLS, exceptie facand serviciul Express .In cazul in care motivul nelivrarii este adresa incorecta sau alta cauza, care poate fi corectata de catre expeditor, GLS va soma expeditorul sa corecteze eroarea. In cazul esuarii celei de-a doua incercari de livrare sau nereusitei proceduri de corectare, trimiterea postala va fi returnata expeditorului, dupa expirarea termenului de avizare de mai jos.

Predarea trimiterilor postale se realizeaza la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala. In cazul imposibilitatii initiale de predare catre destinatar a trimiterilor postale, GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L   va instiinta destinatarul printr-un aviz care sa anunte sosirea trimiterii postale si va incerca a doua oara livrarea trimiterii postale in decurs de 5 cinci zile lucratoare (in perioada avizarii), daca destinatarul trimiterii nu va contacta in acest interval reprezentantul GLS mentionat pe aviz. Astfel, daca trimiterea postala nu poate fi livrata, GLS o va pastra timp de 5 zile lucratoare dupa prima incercare de livrare nereusita (exceptand perioada de concediu indicata de destinatar, in acest caz o depoziteaza timp de 10 zile lucratoare), iar dupa expirarea acestei perioade trimiterea postala va  fi returnata – fara nici o notificare – expeditorului.

GLS nu efectueaza o a doua incercare de livrare a trimiterii postale si trimiterea postala va fi returnata expeditorului in cazul in care se refuza preluarea sau, in baza indicatiilor date de expeditor pe parcursul procedurii de corectare, dupa expirarea termenului de avizare stabilit.

Timpul de livrare garantat pentru serviciul de trimiteri postale interne este de 5 zile lucratoare.
Timpul de livrare in cazul trimiterilor internationale este intre 2 si 8 zile lucratoare, timp care se poate prelungi cu timpul necesar vamuirii: Ungaria (2), Cehia (3), Slovenia (3-4), Slovacia (2), Bulgaria (2), Serbia (3-4), Polonia (3), Germania (4), Elvetia (4), Belgia (4), Olanda (4), Luxemburg (4), Liechtenstein (4), Austria (3), Italia (4-5), Croatia (3), Danemarca (5), Franta (6), Marea Britanie (6), Irlanda (6-7), San Marino (4-5), Vatican (4-5), Monaco (5), Portugalia (6-7), Spania (6-7), Insulele Canare (Spania 6-7), Grecia (5-7), Andora (6-8), Gibraltar (6-8), Suedia (5-6), Finlanda (7), Norvegia (6-7), Malta (7-8), Cipru (7-8), Estonia (7-8), Lituania (7-8), Letonia (7-8), Turcia (7-8).

GLS va raspunde pentru predarea cu intarziere a trimiterilor postale prin plata unor penalitati in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere din tariful serviciului in cazul serviciilor postale, altele decat serviciul Express.

Livrarea trimiterilor postale din clasa Pick&Ship care s-au predat catre GLS pana la ora agreata prin contractele speciale incheiate cu persoanele juridice se va efectua incepand cu a doua zi lucratoare („24 de ore” nu inseamna timpul de executie, indica in exclusivitate urmatoarea zi de lucru).

Livrarea trimiterilor postale se efectueaza contra semnaturii destinatarului sau a unor persoane autorizate sa primeasca, fiind incluse si persoanele care dispun de imputernicire.

Predarea va fi confirmata de catre destinatar prin semnatura sa pe formularul emis de GLS.

Pe langa semnatura, GLS va solicita si numele celui care preia trimiterea postala, care va fi introdus langa datele salvate in scannerul manual, astfel numele preluatorului poate fi cautat in informatiile telefonice sau electronice existente despre trimiterea postala.

Atunci cand este cazul, predarea va avea loc dupa plata sumei care face obiectul serviciului Ramburs si, respectiv, dupa semnarea confirmarii de primire.Destinatarul nu poate controla continutul trimiterii postale inainte de a-i fi livrata trimiterea postala, respectiv inainte de primirea trimiterii postale si in cazul serviciului Ramburs, anterior achitarii sumei de bani.

In cazul in care destinatarul lipseste, expeditorul poate imputernici GLS General Logistics Systems Romania SRL sa livreze trimiterea postala unei persoane abilitate (unui vecin imputernicit in acest sens sau altei persoane corespunzatoare), eventual sa o lase in cutia postala a destinatarului. In aceste cazuri de imputerniciri  dovada  primirii  (IOD, POD) va fi redactata intr-o forma implicit modificata.

In cazul serviciului confirmare de primire termenul de returnare catre expeditor a dovezii confirmate in scris privind predarea trimiterii postale care face obiectul acestui serviciu este de 2 -8 zile lucratoare si va fi trimisa expeditorului, scanat, prin intermediul postei electronice.

In cazul persoanelor fizice, GLS ofera drept facilitate uzitarea automatului GLS. Astfel, dupa esuarea/ imposibilitatea de livrare a trimiterii postale la adresa de destinatie indicata de catre expeditor,  destinatarul poate alege livrarea la automat, situatie in care va fi avizat si va primi un cod unic, prin SMS si/sau email, pe care il va introduce la automat si cu ajutorul caruia va deschide compartimentul ce contine trimiterea sa postala, care ii este destinata. Codul va fi transmis catre destinatar in momentul in care trimiterea postala este depusa de catre personalul GLS (curier) in automat, GLS pastrand trimiterea postala la automat timp de 5 zile lucratoare de la aceasta data.

De asemenea, expeditorul are posibilitatea introducerii in reteaua postala a GLS a trimiterii postale prin intermediului automatului. Astfel, intr-un asemenea caz, in care expeditorul opteaza sa depuna o/un trimitere postala/colet in automat, va trebui sa introduca pe site-ul GLS detaliile livrarii, expeditor, destinatar, va plati contravaloarea serviciului postal ales, iar apoi i se va trimite un fisier  in format .pdf continand eticheta pe care trebuie sa o printeze si sa o lipeasca pe trimitere postala. Cand va ajunge la automat va trebui sa scaneze codul de bare de pe eticheta trimiterii postale si in acel moment, i se va deschide un compartiment in care sa depuna trimiterea postala. La sfarsitul zilei personalul GLS va ridica trimiterile postale depuse si le va trimite catre depozitul de livrare, de unde vor fi livrate in termen legal anterior stabilit.

Informatii privind trimiterile postale

Expeditorul sau reprezentantul acestuia se poate interesa de trimiterea postala la serviciul de Relatii cu clientii pe baza numarului de trimitere postala, putand solicita informatii despre livrarea acestuia(IOD),  respectiv putand solicita confirmarea de livrare (POD).

Informatiile despre trimiterea postala (IOD) se pot furniza in 4 ore in cazul trimiterilor postale expediate in ultimele 3 luni. Dupa aceasta perioada informatia despre trimiterea postala va fi accesibila inca un an, dar termenul de furnizare a informatiilor se prelungeste cu 3 zilelucratoare. POD-ul este disponibil dupa 2 zile lucratoare de la livrare.

GLS ofera expeditorului telefonic, respectiv prin sistemul de cautare on-line informatii despre trimiterile postale livrate (IOD) incepand cu dimineata celei de-a doua zile lucratoare dupa preluarea trimiterilor postale. Dovada privind livrarea trimiterilor postale in scris (POD), cu exceptia serviciului confirmare de primire, se poate solicita gratuit de expeditorpentru 5% din numarul mediu al trimiterilor postale depuse/predate intr-o zi, conform contractelor incheiate cu utilizatorii GLS avand dreptul de a solicita taxe iar expeditorul are obligatia de a achita o taxa in valoare de 10 lei per document pentru emiterea de acte oficiale, daca solicitarile depasesc acest procent. Exceptand serviciul confirmare de primire, dovada privind livrarea trimiterilor postale, recunoscuta electronic (in scanner) si semnata este considerata document corespunzator de livrare.

In cazul punctelor fixe nedeservite de personal (Pachetomat) exista doar informatia de livrare, care va fi eliberata la cererea expeditorului.

Raspunderea contractuala fata de expeditor

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.Lraspunde, in caz de pierdere, furt sau distrugere totala, pentru trimiterile postale interne, astfel:

- cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

- cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs pana in momentul livrarii la destinatar si respectiv, dupa livrarea acesteia destinatarului, cand furnizorul de servicii postale a omis incasarea rambursului de la destinatar.

- cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale ce nu fac obiectul unui serviciu de  trimitere cu valoare declarata.

In caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.Lraspunde astfel:

- cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

- cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

La sumele prevazute se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

In afara despagubirilor prevazute  mai sus, se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.

In cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

In cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de catre destinatar, furnizorul de serviciu postal are obligatia intocmirii si punerii la dispozitia expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

GLS General Logistic Systems Romania SRL este raspunzatoare fata de expeditor pentru prestarea serviciului in conditiile prevazute de lege si in contractul incheiat cu expeditorul.

In cazul trimiterilor preluate pentru livrare GLS isi asuma raspunderea conform regulilor generale stabilite de catre lege, daca prin contractul partilor nu se stabilesc conditii de agravare a raspunderii.

Expeditorul, in masura in care considera necesar, poate lua masuri suplimentare de prevenire a distrugerii sau pierderii trimiterii prin asigurarea bunului la o societate de asigurari sau prin plata unor taxe suplimentare care vor fi negociate si stabilite printr-un contract incheiat in acest sens.

GLS despagubeste expeditorii sai de fiecare data pentru daune pana la nivelul cuprins in prezentele Termeni si Conditii, care se coreleaza cu contractul incheiat intre parti, tinand cont de excluderile si clauzele de mai jos.

GLS nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile indirecte si beneficiile nerealizate.

Urmatoarele tipuri de bunuri sunt excluse de la acoperirea daunelor avand in vedere ca nu sunt acceptate in reteaua postala GLS:

a. Numerar, monezi, bancnote, timbre, articole de valoare;

b. Titluri de valori, documente oficiale, bilete de jocuri de noroc castigatoare, in privinta valorii reprezentate de acestea;

c. Aur, argint (prelucrat si neprelucrat) precum si alte metale pretioase prelucrate si neprelucrate ale caror valoare atinge cel putin cea a argintului

d. Trimiteri postale ambalate necorespunzator caracterului acestora; trimiteri postale in saci, pungi, la vrac;

e. Perle, pietre pretioase, bijuterii;

f. Obiecte de arta, obiecte cu valoare personala speciala;

g. Materiale inflamabile, explozibile, toxice sau care polueaza mediul;

h. Arme si munitii;

i. Animale si plante vii;

j. Bunuri perisabile, trimiteri postale ce necesita temperatura controlata;

k. Motoare;

l. Ramasite umane;

m. Alte bunuri periculoase.

GLS este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:

- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

- trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

- utilizatorul nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postaleori, dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale;

- GLS nu este raspunzatoare pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea,nelivrarea sau livrarea gresita a unei trimiteri postale in cazul in care acestea sunt generate de cazul fortuit sau de forta majora, astfel cum sunt ele definite in legislatie; in acest caz se restituie tarifele achitate cu exceptia tarifului de asigurare.

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.Lnu este responsabil pentru eventualele alterari ale trimiterii postale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X in cadrul procedurilor de securitate/vamale, etc.)

GLS raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale la care Romania este parte. In situatia in care nu exista acorduri internationale se aplica prevederile legislatiei in materie.

Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori

Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciul oferit poate formula o reclamatie in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale.

Reclamatia utilizatorului care se considera prejudiciat/nemultumit va trebui facuta in scris si transmisa furnizorului prin una dintre urmatoarele modalitati: prin depunere, personal, la sediul social  GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L   , prin intermediul unui serviciu postal cu confirmare de primire catre adresa Sibiu, Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parc Industrial Șelimbăr, 557260, Șelimbăr, jud. Sibiu, prin fax la nr.0269501950.

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L   va inregistra in Registrul de reclamatii si va confirma petentului primirea reclamatie prin aceeasi modalitate folosita la transmitere de catre utilizator sau solicitata de catre acesta si anume: prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fost depusa personal, prin semnarea confirmarii de primire pentru cazul primirii reclamatiei printr-un serviciu postal cu confirmare de primire, si prin comunicarea numarului de inregistrare prin fax.

In vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie evenimentul (fapte, acte si cauze) aferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii, sa anexeze la reclamatia inaintata documente relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete (cum ar fi, copie a documentului care atesta plata serviciului postal, a facturii comerciale/bonului fiscal emis, fotografii, ambalajul/trimiterea deteriorat/a, dupa caz, etc.) si sa puna la dispozitie orice alte informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei

(de exemplu, numarul de trimitere postala (eticheta), destinatarul, etc.).

Reprezentantii GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.Lvor analiza reclamatia primita luand in calcul atat probele depuse de petent, dar si informatiile/probele relevante furnizate de proprii angajati ori terte persoane implicate, putand, atunci cand este cazul, sa solicite chiar si o expertiza.

Reclamatia va fi solutionata de catre GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

In cuprinsul solutionarii reclamatiei GLS General Logistic Systems Romania SRL va mentiona si suma care va fi acordata ca despagubire si se va pune in vedere, in cazul persoanelor juridice, sa se emita o factura de despagubire catre GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L  pentru suma comunicata de acesta (GLS), care va fi acordata ca despagubire, si, in cazul persoanelor fizice, sa se indice datele necesare in vederea achitarii despagubirii (de exemplu, contul bancar si titularul acestuia).

S.C. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R. nu asigura acele valori care sunt deja protejate printr-o alta asigurare acestea neputand face obiectul unui serviciu cu valoare declarata.

Prestatorul va achita suma de despagubire, in termen maxim de 30 zile calendaristice de la data solutionarii favorabile a reclamatiei in cazul persoanelor fizice, si respectiv, in termen de 8 (opt) zile calendaristice in cazul persoanelor juridice (luand insa toate masurile aferente achitarii incepand cu ziua sosirii facturii emise de catre persoana juridica prejudiciata).

Plata sumelor datorate utilizatorului se face, atat in cazul persoanelor fizice, cat si juridice, prin virament bancar.

Se va depune o cerere de despagubire tip, pentru care va exista un model pe site-ul GLS si se va indica un cont in care se va vira despagubirea.

In cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.Lnu a fost solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, utilizatorul in cauza poate inainta, in termen de un an de la data depunerii trimiterii postale, o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata. Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plangere avand acelasi obiect a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare.

Raspunderea in cazul in care livrarea este realizata de un alt furnizor contractual al GLSRomania  apartine GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L   .

Serviciul de relatii cu clientii

GLS are la sediul sau serviciu de Relatii cu clientii care in zilele lucratoare are program de lucru intre orele 8-18 si ofera informatii despre livrare(IOD) pe baza numerelor trimiterilor postale  iar la cerere trimite expeditorului dovada livrarii(POD) si administreaza eventualele reclamatii legate de trimiterile postale ce s-au aflat in reteaua postala a GLS.

Informatia despre livrarea trimiterilor postale(status) se poate descarca incepand cu a doua zi lucratoare de la preluarea trimiterii postale de pe paginade internet www.gls-romania.ro pe baza numarului de trimitere postala din meniul cautare trimitere postala (Track&Trace).

Prezentele Conditii Generale privind furnizarea Serviciilor de Trimiteri Postale oferite de GLS Romania se completeaza in mod corespunzator cu prevederile OG 13/2013, cu modificarile si complarile ulterioare, si cu Decizia  Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea in Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr.2858/2007 asa cum a fost modificata si completata prin Decizia presedintelui ANCOM nr. 891/2009 si prin Decizia presedintelui ANCOM nr. 513/2013.

Datele de contact a serviciului de relatii cu clientii:

Telefon: 0269-501.900

Fax: 0269-501.950

E-mail: info@gls-romania.ro; customerservice@gls-romania.ro

Prezentul document reprezinta contractul individual incheiat intre expeditor si GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L, la momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala, fara a fi necesara intocmirea unui inscris; prevederile prezentului se completeaza in mod corespunzator cu clauzele inserate in contractul special incheiat intre GLS si Client/Expeditor, dupa caz.

 

 

3. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

 

S.C.GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L. cu sediul în Sibiu , Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parc Industrial Șelimbăr, 557260, Șelimbăr, jud. Sibiu, avand numarul de înregistrare la Registrul Comertului Sibiu J32/1695/2007, CUI 2161139  prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizarii accesului persoanelor si asigurarii securitatii acestora si a spatiilor si a prezentului echipament denumit Pachetomat

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la  sediul S.C.GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L din Sibiu, Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parc Industrial Șelimbăr, 557260, Șelimbăr, jud. Sibiu, in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în strainatate.

 

 

4.NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L. cu sediul in Sibiu , Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parc Industrial Șelimbăr, 557260, Șelimbăr, jud. Sibiu, având numărul de inregistrare la Registrul Comertului Sibiu J32/1695/2007, CUI 2161139 prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, si are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastraori o alta persoană.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, GLS GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectării datelor este furnizarea serviciilor de coletarie comandate. Furnizara serviciului este posibila doar in situatia in care utilizatorul isi ofera datele personale( nume, prenume, numar de telefon, adresa.....) societatii de coletarie mai sus identificata; GLS GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L. se obliga sa le prelucreze in mod confidential, in deplina conformitate cu legislatia in materie, exclusiv  pentru prestarea acestor servicii de coletarie .

Va rugam sa cititi cu atentie aceeste informatii; in situatia in care nu sunteti de acord cu acesta, va rugam sa nu folositi  Site-ul nostru. Daca veti continua sa utilizati Site-ul nostru, vom considera ca ati acceptat acesti Termeni de Utilizare. Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a GLS , si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre societatea noastra, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea  de activitati specific. Inainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita in mod specific sa acceptati Termenii de Utilizare. Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, sunteti de acord sa respectati Termenii de Utilizare in versiunea publicata pe Site-ul nostru, la momentul vizitei dvs.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodată, aveti dreptul sa va opuneti prelucrării datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisă, datata si semnatala la sediul S.C.GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L din Sibiu, strada Doribantilor, numarul 106  , in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

De asemenea, GLS GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L. poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de curierat( transport), servicii de plata / bancare, asigurători.
Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugăm sa ne informati cât mai curând posibil.

 

 

5.Termeni si conditii de plata cu cardul

Tipuri de carduri acceptate pentru plata;serviciilor de transport.

Platile pe site-ul GLS România se pot efectua cu urmatoarele tipuri de carduri:

 • Cardul MasterCard
 • Cardul Maestro
 • Cardul Visa si Visa Electron

Dupa lansarea comenzii si achitarea acesteia cu ajutorul cardului, se va emite factura si eticheta ce urmeaza a fi lipita pe colet. In cazul anularii comenzii de transport va rugam sa contactati serviciul de relatii cu clientii la adresa de e-mail customerservice@gls- romania.ro.

Plata prin card pe site-ul GLS România Pachetomat este o metoda sigura. Site-ul GLS România are implementate sistemele de siguranta MasterCard SecureCode si Verified by Visa. Puteti citi mai multe detalii despre acestea pe pagina http://www.bancatransilvania.ro/files/politica_de_confidentialitate.pdf. Înainte de a plati cu cardul, va rugam sa va asigurati la banca ca acesta poate fi utilizat pentru tranzactii online.

Ca parte a procesului de achizitie sau a unei proceduri de rambursare si în functie de metoda de plata aleasa, atunci când plasati comanda, veti furniza date referitoare la contul bancar, informatiile cardului de debit sau cardului de credit unui furnizor terta parte, prestator al serviciilor de procesare a platii. Aceste date sunt utilizate pentru a efectua plati catre noi sau pentru rambursarile noastre catre dumneavoastra. În acest caz, dvs. oferiti datele de plata direct furnizorului terta parte de servicii de plata, nu noua, si veti fi supus politicii de confidentialitate a acestui furnizor terta parte de servicii de plata. Va recomandam sa cititi acesti termeni înainte de a selecta metoda respectiva de plata. Noi nu primim, nu salvam si nu prelucram aceste date privind plata, dar putem avea acces la acestea prin sistemele furnizorului terta parte de servicii de plata pentru scopurile descrise în aceasta sectiune. Numai daca ne furnizati datele de plata direct noua, vom colecta si prelucra aceste date. Se poate întâmpla acest lucru, de exemplu( Ex. daca ne furnizati detaliile contului dvs. bancar pentru achitarea unei despagubiri daca in urma reclamatiei se stabileste faptul ca ne revine aceasta obligatie sau pentru virarea sumelor ramburs colectate.)