+40 269 501 900
Autentificare
+40 269 501 900

Politici de confidenţialitate

GLS, prin intermediul angajaţilor săi şi cu ajutorul colaboratorilor externi, asigură prin măsuri organizaţionale şi tehnice adecvate, confidenţialitatea datelor primite în cursul şi pentru desfăşurarea serviciilor de coletărie.

Angajaţii şi colaboratorii societăţii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal furnizate de utilizator .

Angajatii autorizaţi ai operatorului, care lucrează cu date cu caracter personal, sunt informaţi periodic cu privire la prevederile ordinulul 52/2002 al Avocatului Poporului, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, sunt atentionaţi că pachetele de date ale expeditorului şi destinatarului sunt supuse secretului corespondenţei. Dezvăluirea acestor informaţii este interzisă.

Am dispus măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a pastra în siguranţă datele și pentru a fi în măsură să respectăm angajamentele prevăzute în  Politica de Confidenţialitate, precum şi toate cerinţele legislaţiei aplicabile.

Toţi colaboratorii externi se angajează înainte de a incepe munca să respecte politicile de securitate IT GLS şi cele referitoare la confidenţialitatea datelor.

Toate informaţiile pe care ni le furnizaţi sunt stocate în servere securizate.

In cazul în care aţi primit (sau în cazul în care aţi ales) o parolă care vă permite să accesaţi anumite părţi ale website-ului nostru, sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii acestei parole. Vă rugăm să nu divulgaţi nimănui parola dumneavoastră. Numai dumneavoastră purtaţi întreaga responsabilitate pentru distribuirea datelor dumneavoastră terţilor.